image
ขาย
฿7,500,000
฿6,500,000
area พื้นที่ : 1 งาน 71 ตร.ว.
image
เช่า
฿40,000
area พื้นที่ : 40 ตร.ว.
image
ขาย
฿8,000,000
฿7,200,000
area พื้นที่ : 1 งาน 44 ตร.ว.
image
ขาย
฿70,000,000
฿65,000,000
area พื้นที่ : 3 ไร่ 2 งาน 23 ตร.ว.
image
ขาย
฿23,000,000
area พื้นที่ : 15 ไร่ 3 งาน 22 ตร.ว.
image
ขาย
฿46,091,250
area พื้นที่ : 10 ไร่ 97 ตร.ว.
image
ขาย
฿8,500,000
฿6,750,000
area พื้นที่ : 1 งาน 26 ตร.ว.
image
ขาย
฿8,500,000
฿7,000,000
area พื้นที่ : 1 งาน 17 ตร.ว.
image
เช่า
฿450,000
฿400,000
area พื้นที่ : 1 ไร่ 63 ตร.ว.
image
เช่า
฿18,000
฿12,000
area พื้นที่ : 99 ตร.ว.
image
ขาย
฿28,500,000
image
เช่า
฿30,000
area พื้นที่ : 1 งาน 64 ตร.ว.
image
ขาย
฿121,060,000
pin พัทยา บางแสน ชลบุรี สัตหีบ
view 41
area พื้นที่ : 15 ไร่ 53 ตร.ว.
image
ขาย
฿1,500,000
฿1,200,000
pin รังสิต ธรรมศาสตร์ ปทุม
view 49
area พื้นที่ : 1 งาน
image
ขาย
฿22,000,000
฿20,000,000
area พื้นที่ : 2 งาน
image
ขาย
฿80,000,000
image
ขาย
฿19,116,500
area พื้นที่ : 14 ไร่ 2 งาน 82 ตร.ว.
image
ขาย
฿146,460,000
pin รังสิต ธรรมศาสตร์ ปทุม
view 54
area พื้นที่ : 91 ไร่ 2 งาน 15 ตร.ว.
image
ขาย
฿5,250,000
area พื้นที่ : 1 งาน 50 ตร.ว.
image
ขาย
฿3,000,000
area พื้นที่ : 1 งาน
image
ขาย
฿120,000,000
area พื้นที่ : 30 ไร่
image
ขาย
฿24,000,000
area พื้นที่ : 1 ไร่ 3 งาน 86 ตร.ว.
image
ขาย
image
ขาย
฿79,000,000
area พื้นที่ : 2 ไร่ 2 งาน 92 ตร.ว.
image
ขาย
฿32,000,000
area พื้นที่ : 10 ไร่
image
ขาย
฿75,000,000
฿70,000,000
area พื้นที่ : 3 ไร่ 1 งาน 67 ตร.ว.
image
ขาย
฿11,500,000
area พื้นที่ : 3 ไร่ 3 งาน 79 ตร.ว.
image
ขาย
฿14,500,000
area พื้นที่ : 3 งาน 74 ตร.ว.
image
เช่า
฿300,000
฿250,000
area พื้นที่ : 3 งาน 62 ตร.ว.
image
ขาย
image
ขาย
฿115,000,000
฿95,000,000
area พื้นที่ : 11 ไร่ 2 งาน 4 ตร.ว.
image
ขาย
฿8,500,000
area พื้นที่ : 2 ไร่ 10 ตร.ว.
image
ขาย
฿6,500,000
area พื้นที่ : 1 ไร่
image
ขาย
฿431,506,250
area พื้นที่ : 123 ไร่ 1 งาน 15 ตร.ว.
image
ขาย
฿373,426,750
area พื้นที่ : 79 ไร่ 1 งาน 81 ตร.ว.
image
ขาย
฿10,000,000
image
เช่า
฿100,000
area พื้นที่ : 11 ไร่ 2 งาน